barnenslopp

Barnens Lopp är ett 3 kilometer långt lopp som äger rum på Järvafältet den 13 juni. Syftet är inte att springa längst eller gå i mål snabbast utan att vi samlas och visar vårt engagemang för barn och ungas rätt till social trygghet.

Många barn och ungdomar känner idag inte till vilka hjälporganisationer som finns och vilket stöd de kan erbjuda. Den ideella föreningen PEDIA PLATFORM skapade därför en ny mötesplats för barn, ungdomar och vuxna där man tillsammans lyfter frågor som rör barn och ungas plats i samhället – Barnens lopp.

Barnens Lopp är ett 3 kilometer långt lopp som äger rum på Järvafältet den 13 juni. Syftet är inte att springa längst eller gå i mål snabbast utan att samlas och visa engagemang för barn och ungas lika rätt till social trygghet. Det blir en heldag med musik, dans och underhållning på scenen som avslutas med prisutdelning där alla deltagare har chans att vinna.

Målet är att fler unga ska känna till att stöd finns och att fler vuxna ska engagera sig i deras trygghet. Om fler barn och ungdomar känner till den hjälp och det stöd som finns omkring dem kan vi skapa ett bättre skyddsnät som leder till ett ökat välmående hos barn och unga. Genom att lyfta fram förebilder och visa på möjligheter för barn och unga i området kan vi på sikt motverka hopplöshet och utanförskap.

Eventet arrangeras i samarbete med BRIS, Rädda Barnens Lokalförening i Stockholm, Trygga Barnen, Järva-andan, Sveriges Unga Muslimer, My Dream Now och The Non-Violence Project, som alla finns på plats under dagen för att informera om sina verksamheter och samtala med barn och unga.

– Det finns ett brett utbud av olika stöd – och hjälporganisationer runt om i Sverige som inte når ut med sina verksamheter. För att stärka relationer och skapa en positiv påverkan vill vi bjuda in till en unik mötesplats som vi hoppas att varje deltagare kommer lämna med en positiv känsla och bredare förståelse för barn och ungdomars möjligheter.

Brandon Sekitto
Initiativtagare